← Tillbaka till Arkiv 2022

Grand Opening – Att realisera hållbarhet

Arrangör: Södertälje Science Park

Vad behöver vi göra i omställningen och hur realiserar vi det i verkligheten? Vem har de bästa förslagen, det bästa arbetssättet och de bästa exemplen?

Mycket har hänt på bara ett år. Klimatkatastrofer och fortsatta pandemier med olika typer av kriser som konsekvens pekar allt tydligare på behovet av omställning. Kapitalet går mot hållbara investeringar, affärsmodeller ändras, värdekedjor omdefinieras för ökad hållbarhet och cirkuläritet – en stor omställning på många sätt där produktionen spelar en nyckelroll.

Var med och ta del av det senaste från investerarna, forskarna, politiken och företagen. Se spännande exempel på vad man kan göra, hur man kan tänka och hur vi alla kan bidra. Susanna Campbell inleder med en omvärldsspaning och pekar på våra största utmaningar. Därefter kan du lyssna till Scania, TRATON, Renewcell, AstraZeneca, HM Foundation, KTH, Teknikföretagen, IF Metall, politiska företrädare och många fler som beskriver hur vi alla kan bidra till en hållbar omställning.

I centrum står den hållbara produktionen som en förutsättning och en möjliggörare.

Program för Grand Opening

Introduktion
Lars-Henrik Jörnving, ordförande för Södertälje Science Park och Robert Kingfors, vd.

Mot omställningen – De stora trenderna och våra största utmaningar
Susanna Campbell, investerare och styrelseproffs, inleder med att berätta om sin resa mot omställningen och ger, tillsammans med Christian Levin, vd på Scania & TRATON och Katarina Ageborg, global hållbarhetschef & vd AstraZeneca Sverige, sin syn på våra största utmaningar.

Nydanande föregångare – så här gör vi!
Ta del av inspel från företag som tänker hållbarhet från start – Patrik Lundström, vd på Renewcell, Paul Svensson, krögare och kock på Fotografiska samt Diana Amini, Global Manager på H&M Foundation.

Internationella storföretag
Vilka möjligheter har internationella storföretag att gå först i ledet i omställningen? Claes Erixon, CTO på Scania och Nina Andrén, Head of One Campus and SHE på AstraZeneca berättar om deras pågående satsningar för att nå hållbar produktion.

Reflektionspanel
Monica Bellgran, professor på KTH i Södertälje, Peter Johansson från Teknikföretagen och Alexandar Zusa från IF Metall reflekterar över de exempel och frågeställningar som tagits upp.

Reflektion från vår näringsminister
Karl-Petter Thorwaldsson, Näringsminister, ger sin syn på hur man realiserar hållbarhet i praktiken.

Vilken roll spelar politiken?
Ett samtal om politikens roll i hållbarhetsfrågan mellan Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 på Regeringskansliet, Gustav Hemming, (C) regionråd i Region Stockholm och Boel Godner, (S) kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.


Medverkande

Susanna Campbell
Investerare och styrelseproffs
Karl-Petter Thorwaldsson
Näringsminister
Christian Levin

CEO, TRATON och Scania

Katarina Ageborg

Global hållbarhetschef och CEO, AstraZeneca AB

Paul Svensson
Kock och krögare
Patrik Lundström

CEO, Renewcell

Diana Amini

Global Manager, H&M Foundation

Claes Erixon

Chief Technical Officer, Scania

Nina Andrén

Head of One Campus and SHE, AstraZeneca

Gabriel Wikström

Nationell samordnare Agenda 2030, Regeringskansliet

Gustav Hemming

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Stockholm

Boel Godner

Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun

Monica Bellgran

Professor in Industrial Production Management, KTH

Peter Johansson

Enhetschef FoU och industriell utveckling, Teknikföretagen

Alexandar Zusa

Research Officer, IF Metall

Lars-Henrik Jörnving

Ordförande, Södertälje Science Park

Robert Kingfors

Vd, Södertälje Science Park

Thomas Frostberg
Moderator